Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele 4 példányban, jegyzőkönyv formájában történik. Apai elismerő és hozzájáruló nyilatkozatot a jegyzőkönyv aláírása után visszavonni nem lehet. Az anyakönyvvezető a hozzájáruló nyilatkozat felvételekor, az anya családi állapotát és volt férje vonatkozásában az esetlegesen fennálló apasági vélelem meglétét vizsgálja. Ha az anya korábban házasságban élt, a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a korábbi házasság megszűnésének tényét, és időpontját.

 

Ha az apaságot megállapító elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját szakorvos által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni.

 

Kiskorú anya esetében, az apai elismerő nyilatkozatok felvételét megelőzően a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Gyámügyi Osztályán eseti magzati gyám kirendelését kell kezdeményezni. A gyámkirendelő határozat kézhezvételét követően a nagykorú apa, a kiskorú anya, és a kirendelt magzati gyám jelenlétében történik az apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezetőnél, vagy gyámhatóságnál lehet megtenni.

 

Kiskorú apa apai elismeréséhez a kiskorú apa törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.