Országos hatályos jogszabályok

 

 

 Határidők

Az óvodai döntés/határozat ellen egyéni érdeksérelemre illetve jogszabálysértésre hivatkozva felülbírálati/törvényességi kérelem nyújtható be a fenntartónak címezve a döntés/határozat tudomásra jutását/kézhezvételét követő 15. naptári napig. Azt követően kérelem nem nyújtható be.

A felülbírálati kérelem és a törvényességi kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénynek a rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő hatvan nap.