A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg a települések köznevelési feladatok ellátásával összefüggő kötelezettségét.

 

A köznevelés rendszerében a települési önkormányzatok feladata a helyi közszolgáltatások körében az óvodai ellátás biztosítása, melyet a jogszabályokban meghatározott módon kell ellátniuk.

 

Tekintettel arra, hogy az óvodai nevelés kivételével az állam 2013. január elsejétől átvette a köznevelési intézmények fenntartását, majd 2017. január elsejétől azok működtetését is, ezért a Tiszaújvárosban működő köznevelési intézmények körében Tiszaújváros Város Önkormányzata a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tekintetében lát el fenntartói feladatot.

 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által ellátott, fenntartó által meghatározott feladatok:

 

Kötelező feladat: óvodai nevelés

 

Vállalt feladat: vízhez szoktató program