Országos hatályos jogszabályok

 

 Helyi hatályos jogszabályok

 

Határidők

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

A hatáskör gyakorlója: Jegyző